Monday, August 4, 2014

Negara-Ku & Maqasid Shari'ah

Sokongan terhadap gerakan N-K adalah selari dengan prinsip-prinsip inklusif yang ingin dicapai dari perlaksanaan Shari'ah iaitu mewujudkan keadilan, rahmah, hikmah dan kebaikan bersama dalam sebuah kehidupan yang bertamadun.

Usaha untuk mewujudkan prinsip-prinsip di atas adalah bertujuan untuk menjamin Maqasid al-Shari'ah tercapai. Secara tradisi, tamadun atau peradaban yang memelihara 6 perkara asas dalam Maqasid Shari'ah yang menjadi Maslahah Ummah iaitu :

1. Memelihara Agama
2. Memelihara Nyawa
3. Memelihara Keturunan
4. Memelihara 'Aqal
5. Memelihara Maruah
6. Memelihara Harta

boleh dianggap sudah melaksanakan tanggungjawab sesebuah peradaban. Aspek-aspek yang ingin diperjuangkan oleh Gerakan N-K adalah 'extension' kepada Maqasid al-Shari'ah menurut terminologi kontempotari yang berupaya menjadi 'tool for renewal and reform'.

Aspek-aspek yang diperjuangkan seperti :

1. Menolak segala bentuk intoleransi, kebencian, pelampau dan keganasan : Memelihara agama, nyawa, aqal, maruah

2. Menolak segala bentuk diskriminasi, penindasan, ketidakadilan : Memelihara nyawa, aqal, maruah

3. Berusaha untuk mewujudkan satu masyarakat yang inklusif : Memelihara agama, nyawa, maruah, aqal

4. Mendesak kerajaan dan institusinya menghormati, berpegang dan memelihara undang-undang : Memelihara agama, nyawa, aqal, maruah

5. Mendesak untuk memelihara prinsip-prinsip integriti, akauntabiliti dan ketelusan dalam semua aspek pentadbiran : Memelihara agama, aqal, maruah

boleh dianggap sebagai memelihara aspek-aspek yang terkandung dalam Maqasid al-Shari'ah.

Penggabungan atau kerjasama dengan NGO atau peribadi bukan Islam atas isu-isu bersama yang selari dengan ruh Islam adalah diharuskan. Sebagai contoh isu-isu 'go green', penjimatan air, hak warga negara dalam pendidikan, peluang yang sama rata untuk 'create harta' dan isu-isu lain adalah tidak lari dari menjadi 'the concern of Islam' atau mana-mana masyarakat yang bertamadun. Malah semuanya itu adalah kesinambungan kepada memelihara nyawa, aqal dan harta.

......masih boleh diperhalusi oleh yang lebih 'arif.

Wallahu a'lam

No comments:

Post a Comment